Получите доступ к готовым решениям, публикациям и обзорам
Подписаться

Индексация дохода имеющихся и вновь принятых работников: будут ли отличия?

18.01.2022 17 0 0

Для всех работников, в том числе для тех, кто в связи с изменениями в штатном расписании принят на работу, индекс потребительских цен для проведения индексации должен исчисляться с месяца, следующего за месяцем повышения тарифной ставки (должностного оклада), согласно решению Правительства по должности, занимаемой работником.


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

ЛИСТ

від 02.12.2021 р. № 6586/0/290-21/51

Щодо індексації заробітної плати

Директорат стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції Міністерства соціальної політики розглянув лист [...] щодо індексації заробітної плати та повідомляє.

Відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (зі змінами) (далі - Порядок), значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків у місяці, в якому відбувається підвищення тарифних ставок (посадових окладів). Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифних ставок (посадових окладів).

Згідно з пунктом 102 Порядку для працівників, військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, яких переведено на іншу роботу (місце проходження служби) на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або іншу місцевість та у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці (умов проходження служби) у разі продовження такими особами роботи (проходження служби), для новоприйнятих працівників, військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, а також для тих, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати (грошового забезпечення), передбачені законодавством про відпустки, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (посадового окладу), за посадою, яку займає працівник, військовослужбовець, поліцейський, особа рядового і начальницького складу.

Отже, встановлено єдині правила нарахування індексації залежно від підвищення тарифних ставок (посадових окладів), як для працівників, які вже працюють, так і для новоприйнятих або переведених працівників.

Враховуючи викладене, для усіх працівників, у тому числі для тих, яких у зв'язку зі змінами у штатному розписі прийнято на роботу, індекс споживчих цін для проведення індексації має обчислюватися з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (посадового окладу), згідно із рішенням Уряду за посадою, яку займає працівник.

Заступник генерального директора Директорату 

Ніна ПІДЛУЖНА
 

Комментарии к материалу