з/п

 

Фактичні витрати, що входять
до вартості запасів, придбаних за плату
(п. 8 розд. ІІ НП(С)БОДС 123)

 

КЕКВ відповідно
до Інструкції № 333

 

1

 

2

 

3

 

1

 

Сума, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»;

2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»;

2230 «Продукти харчування»;

2260 «Видатки та заходи спеціального призначення»;

2274 «Оплата природного газу»;

2275 «Оплата інших енергоносіїв»;

2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм»;

2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»;

3150 «Створення державних запасів і резервів»

2

 

Сума ввізного мита

2800 «Інші поточні видатки»

3

 

Сума непрямих податків у зв'язку із придбанням запасів, які не відшкодовуються суб'єктам державного сектора (наприклад, ПДВ)

У складі ціни товарів здійснюється за тим кодом КЕКВ, за яким здійснюється основний платіж, або за кодом КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» (якщо сплата податку відноситься до податкового кредиту платника податку)

4

 

Транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів)

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

5

 

Інші витрати, які безпосередньо пов'язані із придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати суб'єкта державного сектора на доопрацювання та підвищення якісно технічних характеристик запасів

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» та інші коди КЕКВ, залежно від економічної сутності операцій