Види грошового забезпечення військовослужбовців

Аліменти

Підстава

Утримуються

Не утримуються

1

2

3

4

1. Щомісячні виплати (згідно з Постановою № 1294)

Оклад за військовим званням

+

П. 8 Переліку № 146

Посадовий оклад (у т. ч. і за тимчасового виконання посади) з урахуванням підвищень

+

Надбавка за вислугу років

+

Надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя

+

Надбавка за виконання особливо важливих завдань

+

Надбавка за особливі умови служби військовослужбовцем військово-медичних організацій та установ

+

Надбавка за знання і використання іноземної мови

+

Надбавка за роботу з особовим складом

+

Надбавка за кваліфікацію

+

Надбавка за кваліфікаційну категорію військовослужбовцем медичного і фармацевтичного складу

+

Надбавка за почесні звання

+

Надбавка за спортивні звання

+

Надбавка за охорону секретів у пресі, надбавка у зв'язку з роботою, яка передбачає допуск до державної таємниці

+

Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі

+

Надбавка за службу у високогірних місцевостях

+

Доплата за вчене звання і доплата за науковий ступінь

+

Винагорода за стрибки з парашутом*

+

Винагорода за бойове чергування*

+

Премія

+

* Ці винагороди з Переліку виплат, з яких не проводиться утримання аліментів, у Переліку № 316 відсутні, аліменти повинні утримуватися з них у загальному порядку.

2. Щомісячна додаткова грошова винагорода (згідно з постановою КМУ від 27.09.10 р. № 889, далі – Постанова № 889)

Щомісячна додаткова грошова винагорода (виплата носить постійний характер з дати початку виконань посадових обов'язків і по дату звільнення від виконання таких)

+

П. 8 Переліку № 146

3. Разові виплати грошового забезпечення (додаток 25 до Постанови № 1294)

Разова допомога на первинне придбання

+

П. 2 Переліку № 316

Грошова допомога на оздоровлення

+

П. 10 Переліку № 316

Винагорода за тривалість безперервної військової служби

+

П. 11 Переліку № 316

Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань

+

П. 3 Переліки № 316

Грошова допомога при звільненні з військової служби

+

П. 1 Переліку № 316

Грошова компенсація за невикористані дні відпустки

+

П. 14 Переліку № 316

4. Виплати згідно з умовами особливого періоду (згідно з постановою КМУ від 20.01.16 р. № 18)

Винагорода військовослужбовцям ВСУ за безпосередню участь у військових конфліктах або антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду (ця виплата обмежена тимчасовими рамками участі в таких заходах, тобто не носить постійного характеру)

П. 8 Переліку № 146

5. Виплати, що не входять до складу грошового забезпечення військовослужбовців

Доплата за роботу із секретними документами (проводиться щомісяця)

+

П. 8 Переліку № 146

Компенсація утриманого ПДФО, що відшкодовується військовослужбовцям відповідно до п. 168.5 Податкового кодексу (далі – ПК)*

+

П. 8 Переліку № 146 (як постійна виплата)

* Згідно з ПК грошове забезпечення підлягає обкладенню ПДФО на загальних підставах, отже, база для утримання аліментів у вигляді грошового забезпечення зменшується на величину ПДФО. Водночас згідно з п. 168.5 ПК утримання компенсуються військовослужбовцеві в повному обсязі утриманої суми. Звідси висновок: оскільки компенсація виплачується щомісяця, вона підпадає під категорію постійних виплат і входить до складу доходів військовослужбовця для утримання аліментів.

Індексація грошового забезпечення військовослужбовців*

+

П. 8 Переліку № 146

* Індексація грошового забезпечення не зазначена в додатках 25–28 до Постанови № 1294 як вид додаткового грошового забезпечення. Водночас її немає і в Переліку № 316, отже, утримувати аліменти із сум індексації потрібно. Аналогічної думки дотримується і Мінсоцполітики (див. лист від 27.06.12 р. № 465/13/155-12). Із цього листа випливає висновок: оскільки індексація нараховується на щомісячне грошове забезпечення, при утриманні аліментів вона повинна враховуватися на загальних підставах.

Відшкодування витрат на службові відрядження, польові виплати

+

П. 6, 7 Переліку № 316

Допомога на поховання і компенсація матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробків

+

П. 9 Переліку № 316

Підйомна допомога при переміщенні військовослужбовців і добові за період перебування в дорозі

+

П. 12 Переліку № 316

Грошова компенсація за піднайм (найм) житлових приміщень

+

П. 4 Переліку № 316

Грошова компенсація у розмірі вартості набору продуктів особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом

+

П. 5 Переліку № 316

Грошова премія як вид заохочення, установленого Дисциплінарним статутом ВСУ

+

П. 8 Переліку № 316

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

+

П. 13 Переліку № 316

Грошова компенсація військовослужбовцям за житлове приміщення, що належить їм для отримання

+

П. 15 Переліку № 316