Стадії бюджетного процесу

БК

Закони

Постанови КМУ

Накази Мінфіну

1

2

3

4

5

Планування

Ст. 2, 22 (ч. 2, 4), 64, 66, 69, 691, 71, 72, 75, 76, 77, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 104;
ч. 4 ст. 67 – для бюджетів об’єднаних територіальних громад;
ст. 672 – для місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей

Закон від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон № 280) – ст. 26, 28, 42, 43, 52, 61, 62, 63, 64, 66, 67;
Закон від 09.04.99 р. № 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації» (далі – Закон № 586) – ст. 18;
Закон про Держбюджет на відповідний рік

Постанова КМУ:
– від 14.01.15 р. № 6;
– від 23.01.15 р. № 11

Накази Мінфіну:
– від 14.01.11 р. № 11;
– від 14.02.11 р. № 96;
– від 12.03.12 р. № 333;
– від 17.07.15 р. № 648

Виконання

Ст. 23, 43, 46, 48 (ч. 7), 56 (ч. 2), 57 (ч. 1), 58 (ч. 1), 78, 80;
п. 24 Прикінцевих та перехідних положень – для місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей;
п. 38 Прикінцевих та перехідних положень – для бюджетів об’єднаних територіальних громад

Закон від 05.02.15 р. № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад» – ст. 8;
Закон № 280 – ст. 26, 61, 64;
Закон № 586 – ст. 18;
Закон про Держбюджет на відповідний рік

Постанови КМУ:
– від 12.01.11 р. № 18;
– від 28.02.02 р. № 228;
– від 14.05.15 р. № 378;
– від 26.03.03 р. № 386;
– від 15.12.10 р. № 1132;
– від 29.12.10 р. № 1204

Накази Мінфіну:
– від 14.01.11 р. № 11;
– від 02.03.12 р. № 309;
– від 12.03.12 р. № 333;
– від 22.06.12 р. № 758;
– від 03.09.13 р. № 787;
– від 23.08.12 р. № 938

Звітність про виконання місцевих бюджетів

Ст. 22, 58 (ч. 1), 59, 80

Постанова КМУ від 28.02.2000 р. № 419

Накази Мінфіну:
– від 24.01.12 р. № 44;
– від 30.01.12 р. № 60;
– від 28.12.11 р. № 1774.
Щорічні накази Мінфіну про підготовку річного звіту про виконання Закону про Держбюджет на відповідний рік.
Наказ Держказначейства від 08.02.12 р. № 49

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства, відповідальність за його порушення

Ст. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124

Постанови КМУ:
– від 19.01.11 р. № 21;
– від 17.03.11 р. № 255;
– від 26.03.03 р. № 386;
– від 20.04.06 р. № 550;
– від 22.12.10 р. № 1163;
– від 12.05.07 р. № 698

Накази Мінфіну:
– від 15.05.02 р. № 319;
– від 15.11.10 р. № 1370

Контроль за станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів

Ст. 19 (ч. 2), 26,
пп. 6 ч. 1 ст. 113

Закон від 26.01.93 р. № 2939-XII «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» – абзац восьмий п. 1 ст. 8

Постанова КМУ від 28.09.11 р. № 1001
(п. 18 Порядку, затвердженого цією постановою)

Наказ Мінфіну від 04.10.11 р. № 1247
(п. 6.6 гл. 6 розд. IV Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених цим наказом)